I CONCURS NACIONAL DE LLONGANISSA TRADICIONAL
La Confraria del Gras i el Magre i la Fundació Oficis de la Carn, d’acord amb els seus objectius de promoció, foment i difusió dels oficis relacionats amb la carn i els productes carnis a Catalunya, i a la vegada de vetllar per la qualitat i la millora dels productes carnis tradicionals, i del foment de la innovació i la creativitat en els productors del nostre país, convoca, dins els actes de la Festa del Porc i la Cervesa a Manlleu del mes de Setembre de 2017, el primer concurs nacional per escollir la millor Llonganissa tradicional de Catalunya d’acord amb les bases que podreu trobar en aquest web.

El concurs és obert a la participació de totes les empreses de Catalunya, degudament autoritzades per l’elaboració de productes carnis, i que responguin als criteris de microempresa establerts per la normativa vigent (Veure Annex 1 de les bases). Els participants s’hauran d’inscriure prèviament, i en el moment de la inscripció hauran d’acreditar les condicions establertes a l’apartat anterior. Els fulls d'inscripció s'han d'enviar abans del dia 8 de setembre del 2017 a la seu de la Fundació Oficis de la Carn (carrer Consell de Cent, 80. 08015. Barcelona) a través de correu postal, fax (934 236 092) o correu electrònic (fundacio@gremicarn.cat)

Els resultats del concurs es faran públics en un acte que se celebrarà en el marc de la Festa del Porc i la Cervesa a Manlleu, el dissabte 23 de Setembre de 2017 en hora i lloc a determinar, en el transcurs del qual també es durà a terme el lliurament de premis. A l’acte hi seran convidats els mitjans de comunicació, tots els participants, membres del jurat i altres personalitats.

La Fundació Oficis de la Carn garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades dels participants que es presentin al concurs. La Fundació Oficis de la Carn farà difusió del resultat del concurs als mitjans de comunicació i als òrgans propis de comunicació. A la vegada es compromet a presentar la llonganissa guanyadora en les degustacions que es puguin donar en els actes que ella organitzi a la seva seu o, quan s’escaigui en altres esdeveniments.

També és reserva la possibilitat d’altres accions de promoció. Els concursants podran consultar el seu resultat personal per internet a concursllonganissa.gremicarn.cat a partir del dimecres següent a la proclamació de resultats i lliurament de premis. En la publicació dels resultats hi constaran el número d’identificació de la llonganissa en el moment de la inscripció i la puntuació obtinguda en la primera i la segona fase (per aquelles que s’hi hagin classificat).
ENTREGA DE PREMIS:
dissabte
23 de Setembre
Festa del Porc i la Cervesa a Manlleu
Els fulls d'inscripció s'han d'enviar abans del dia 8 de setembre del 2017 a la seu de la Fundació Oficis de la Carn (carrer Consell de Cent, 80. 08015. Barcelona) a través de correu postal, fax (934 236 092) o correu electrònic (fundacio@gremicarn.cat)
Les llonganisses s’hauran de presentar a la seu de la Fundació Oficis de la Carn (carrer Consell de Cent, 80. 08015. Barcelona) durant els dies 12 a 14 de setembre de 2017 en horaris habituals de les oficines (9:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00) no admetent-se cap peça presentada fora d’aquest termini.
Consulta les bases del concurs
Fulls d'inscripció